​Kalite Kontrol Departmanı (QC)


VAPCO, kalite hedeflerini garantileme amacıyla üretim başlangıcı, ambalajlama süreçleri ve bitmiş ürünler için eksiksiz şartnameler getirmiştir. Tatmin edici kalite seviyesine ulaşıldığından emin olunana kadar üretimde kullanılan hiçbir malzemenin kullanıma sunulmaması ve hiçbir ürünün satışa veya tedarike sunulmaması amacıyla tüm gerekli ve ilgili testler kalite kontrol prosedürlerine uygun olarak gerçekleştirilir. Gerekli pazarlama teknikleri ve kalite derecesine uyumlu ürünler üretebilme doğrultusunda detaylı standart çalışma prosedürleri devreye alınmıştır.

Tüm imalat işlemlerinin İyi Üretim Uygulamaları (GMP) koşullarına uygun olarak gerçekleştirilebilmesi için bu departmanda her türlü Kalite Kontrol (QC) testleri uygulanmaktadır. Bunların yanı sıra firmamız, tüm laboratuvarlarında İyi Laboratuvar Uygulamaları’nı (GLP) devreye almayı hedeflemektedir.