Prensiplerimiz

Kurumsal Prensipler


Nihai amacımız, bizi rakiplerimizden ayıran kurumsal itibarımızı sürdürmenin yanı sıra sorumluluklarımızı yerine getirmektir. Bu gibi prensipler makul fiyatlı ve yüksek kaliteli ürünlerimizin imalatında kendini göstermektedir. Zamanında teslimat sağlamak, bilgi ve gelişim düzeyini yükseltmek, çevre kirliliğine neden olan emisyonların düşük seviyelerde tutulması, atıkların azaltılması, mümkün olan yerlerde geri dönüştürülmüş malzemeler kullanılması, mesleki tehlikelerin sınırlandırılması ve çalışanların sağlık ve güvenliğinin korunması şirket esasları arasındadır.

VAPCO, aşağıdaki prensipler doğrultusunda bu hedeflere erişecektir:

- VAPCO’ nun tüm ürün, hizmet ve faaliyetlerinde (GMP, ISO 9001, ISO 14001, ISO 18001) gereksinimlerine uyum sağlama amacıyla kurumsal kalite, çevre ve iş sağlığı sistemlerimizi arıtmak.

- İlgili yerel ve uluslararası otoritelere, yasalara ve diğer ilgili mevzuatlara ve gerekliliklere uymak.

- Personel becerilerinin artırılması ve geliştirilmesi.

- Sistemleri sürekli yükseltmeye olan kararlılığın devam ettirilmesi.

- Politikalarımızı, amaçlarımızı ve hedeflerimizi üst yönetim tarafından periyodik olarak incelenmesi.

Üst yönetiminden de anlaşılacağı üzere VAPCO, kamuoyuna açık olan kurumsal politikalarının çalışanlar tarafından benimsendiğini taahhüt etmektedir.