​Tescil Departmanı


Tescil departmanı, tescil bilgilerinin tamamlanmasına yönelik artan ihtiyaçların karşılanması ve sürekli gelişmenin sağlanması gibi amaçların yanı sıra Uluslararası Farmakopoelik Standartlar (USP/BP), İyi Üretim Uygulamaları (GMP), Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ve İşbirlikçi Uluslararası Pestisitler Analitik Konseyi (CIPAC) gibi ilgili uluslararası organizasyonlarla olan etkileşiminin devamlılığı kurulmuştur.

Bu departman, pazarlama departmanı ile koordineli olarak tüm ürünlerin tescili için tam zamanlı deneyimli profesyoneller istihdam etmektedir. Tescil departmanı gerekli tüm belgelerin hazırlanmasında Kalite Kontrol (QC) ve Araştırma Geliştirme (Ar-Ge) departmanları tarafından da desteklenmektedir.

Bilgisayara dayalı bilgi yönetim sistemi ve etkin çalışma yöntemleri, ürünlerin tescilindeki uzun süreçleri hızlandırarak VAPCO ürünlerinin yeni pazarlara ve mevcut piyasalara olabildiğince çabuk ulaşmasına olanak sağlamaktadır.